La Persiana Enrotllable el seu principal avantatge, a part d’impedir totalment el pas de la llum, consisteix en l’aïllament de les finestres de l’exterior, tant de les inclemències del temps, com afegint una cambra d’aire extra que esmorteeix la contaminació sonora de l’exterior.


Document tècnic producte