Els Sistemes de corredissa Schüco ASS43 i ASS48 són sistemes d’alta qualitat amb aïllament tèrmic i amb un alt grau de flexibilitat. Els cèrcols poden combinar amb diferents tipus de fulla.


Disponibles amb 1,2 o 3 carrils i gruixos de vidre de fins 32mm en el sistema Schüco ASS48 i de fins 26mm en el sistema ASS43.


- Estanquitat a l’aigua fins a la classe 8A segons DIN EN 12208.

- Pes del full de fins a 230kg.

- Alt grau de flexibilitat en projectes comercials.

- Marc de fulla ensamblat opcionalment al màxim o biaix.

- Amplada màxima de l’element fins 2.500mm.

- Altura màxima del full 2.600 mm.

- Valors Uw de o igual 1,8 W/m2K.

Document tècnic producte